ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19